Допоможіть будь-ласка..треба...

0 голосов
166 просмотров

Допоможіть будь-ласка..треба срочно

Вугле/видобуток,озерно/болотний,здивовано/розгублений,всесвітньо/відомий,червоно/гарячий,вакуум/камера,в"єтнамсько/український,сніго/затримання,перекоти/поле,штабс/капітан,тьмяно/жовтий,всесвітньо/історичний,овоче/сховище,м"ясо/молочний,вічно/зелений,світло/рожевий,темно/зелений,одно/денний,блок/схема,видимо/невидимо,корабле/будівник,ячмінно/житній,сніжно/білий,смугляво/лиций,синьо/зелений,легко/крилий,зменшено/пестливий.


Українська мова (15 баллов)
Дан 1 ответ
0 голосов
 
Правильный ответ

Вуглевидобуток, озерно - болотний, здивовано -розгублений, всесвітньо відомий, червоно - гарячий, вакуумкамера, в"єтнамсько- український, снігозатримання, перекоти поле, штабс капітан,тьмяно - жовтий,всесвітньо історичний, овочесховище, м"ясо - молочний, вічнозелений, світло - рожевий, темно - зелений, одноденний, блок- схема, видимо - невидимо, кораблебудівник, ячмінно - житній,сніжнобілий, смугляволиций, синьо-зелений, легкокрилий, зменшено пестливий.

(48 баллов)
...